Welkom op Motoronderdelen.cc

welkom

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

www.motoronderdelen.cc is onderdeel van:

Motoren.cc V.O.F.
Slotgracht 20 5754 DC Deurne
E-mailadres: info@motoronderdelen.cc
KVK: 52744027
BTW NR: NL850578425B01

Artikel 1 Algemeen

1 Door uw bestelling via onze webwinkel, via de e-mail, op enige andere wijze geeft u te kennen dat u met de algemene aankoopvoorwaarden akkoord gaat. Alle vermelde bedragen zijn in Euro inclusief de BTW (21%)

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen en op alle met u (klant) gesloten overeenkomsten en diensten.

3 Alle goederen blijven eigendom van Motoren.cc V.O.F. tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

4 Alleen correct ingevulde bestelformulieren kunnen in behandeling worden genomen. U dient een geldig adres, e-mail adres en telefoonnummer in te vullen op het bestelformulier. Bij twijfel over de juistheid van de door de klant verstrekte gegevens, hebben wij het recht de bestelling niet in behandeling te nemen, dan wel melding te maken bij de internet provider in geval van misbruik of fraude.

5 Levering van artikelen vindt plaats zolang de voorraad strekt. Bij de meeste producten vermelden wij de verwachte levertijd.

6 Motoren.cc V.O.F. heeft het recht haar algemene verkoopvoorwaarden ten alle tijden te wijzigen.

7 Niets van onze website mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit. Motoren.cc V.O.F.

Alle rechten van deze site, zowel het logo, de teksten als overige afbeeldingen zijn voorbehouden aan Motoren.cc V.O.F.

Artikel 2 Bestellen

1 Bestellingen kunnen via onze webshops geplaatst worden. op deze manier worden uw bestelgegevens goed bewaard.

2 Er is geen minimum bestelbedrag

3 Motoren.cc V.O.F. heeft altijd het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden zoals vooruitbetaling of verzending onder rembours te verbinden.

4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Motoren.cc V.O.F. uw bestelling in behandeling heeft genomen.

5 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen, of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet is Motoren.cc V.O.F. niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Motoren.cc V.O.F.

Artikel 3 Levering

1 Leveringen door Motoren.cc V.O.F. vinden binnen Nederland plaats door PostNL.

2 Doordat Motoren.cc V.O.F. haar leveringen uitbesteedt aan PostNL en DPD kunnen wij niet gerechtelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten door de vervoerder. Tevens kan Motoren.cc niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen welke door het verzenden kunnen ontstaan.

3 U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.

4 Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 7 werkdagen voordat de bestelling wordt verzonden. Indien producten niet voorradig zijn of besteld moeten worden kan het langer duren. Bij veel artikelen staan de verwachte levertijden.

5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Motoren.cc V.O.F., in overleg met u, een zowel qua prijs als kwaliteit vergelijkbaar artikel leveren dan wel het product na te leveren.

6 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een
bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.

7 Alle gemelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

8 Indien Motoren.cc V.O.F. niet binnen korte termijn kan leveren of dat de levering duidelijk langer dan 30 dagen zal duren, zullen wij dit direct aan u melden en in overleg met u handelen.

9 Wanneer u een bestelling terugstuurt, weigert of niet ophaalt bij het postkantoor zullen wij contact met u zoeken om de reden daarvan te achterhalen. Als er geen gehoor wordt gegeven, zullen toekomstige orders vanuit uw kant niet meer door Motoren.cc V.O.F. in behandeling worden genomen.

10 Indien een bestelling om welke reden dan ook op uw eigen verzoek nogmaals naar u verzonden moet worden, zullen de standaard verzendkosten weer in rekening gebracht moeten worden. Deze kosten dient u vooraf over te maken op het rekeningnummer van Motoren.cc V.O.F.

Artikel 4 Betaling

1a Door het totaal bedrag vooraf over te maken via overschrijving, internet bankieren, via betaling met IDEAL, Creditcard of via Paypal.

1.b Voor betaling via IDEAL

2 Het orderbedrag dient binnen 7 werkdagen overgemaakt te worden.
Indien u hieraan niet voldoet, ontvangt u een herinneringsmail van Motoren.cc V.O.F.

3 Bestellingen worden niet eerder verzonden voor de betaling is bijgeschreven op de rekening van Motoren.cc V.O.F.

LET OP! Vermeld altijd het ordernummer bij uw overschrijving dat u automatisch ontvangt bij het bestellen op onze webshop.

4 Betalingen kunt u overmaken naar:
Motoren.cc V.O.F.
Rekeningnummer: 1287.48.826
Paypal: info@motoren.cc
Vanuit het buitenland:
IBAN: NL22 RABO 0128748826
BIC: RABONL2U

Altijd onder vermelding van uw ordernummer

5 Indien u niet (tijdig) betaald behoudt Motoren.cc V.O.F. zich het recht voor de
overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u.

Artikel 5 Prijzen

1 Motoren.cc V.O.F. is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen.

2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is Motoren.cc V.O.F. bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3 Alle prijzen zijn exclusief kosten van verzendkosten en exclusief kosten van optionele verzekering van de verzending.

4 Motoren.cc V.O.F. is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen (BTW) aan u door te berekenen.

Prijsverhogingen worden tijdig aan u doorgegeven, u heeft dan ook het recht om de overeenkomst op te zeggen indien u het niet eens bent met deze prijsverhoging.

Artikel 6 Garantie

1 Motoren.cc V.O.F. garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, deze garantie periode staat gelijk aan de garantie periode van de fabrikant van het door u aangekochte artikel, na aflevering onder de onder artikel 7 genoemde voorwaarden.

2 Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek bij Motoren.cc V.O.F. worden ingediend met een korte beschrijving van het gebrek.

3 Indien aan in 6.2 gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Motoren.cc V.O.F. het artikel dan wel vergoedt Motoren.cc V.O.F. de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van Motoren.cc V.O.F.), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen .

4 De garantie is niet van toepassing indien u wijzigingen aan het artikel of product hebt aangebracht; er sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of ondeskundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de eventueel bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; Motoren.cc V.O.F. niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

5 Motoren.cc V.O.F., bied geen garantie op slijtageonderdelen.

6 Motoren.cc V.O.F. Bied geen garantie op de kleur van de in kleur gespoten kuipdelen, deze kunnen afwijken van de kleur van de op de webshop getoonde kappensets. Er kan dus geen enkele aanspraak worden gemaakt op eventuele kleurverschillen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1 De aansprakelijkheid van Motoren.cc V.O.F. met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 6 geregelde garantie.

2 Motoren.cc V.O.F. is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.

3 Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van Motoren.cc V.O.F. beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

4 Verwijzingen naar andere sites Motoren.cc V.O.F.. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarmee een link vanuit deze site gemaakt wordt. Dergelijke verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan. Mocht U evenwel technische problemen vaststellen of bedenkingen hebben bij de inhoud van die sites, dan kunt u dat melden, wij nemen meteen maatregelen om de betreffende links aan te passen of te verwijderen.

Artikel 9 Klachten, ruilen en restitutie

1 Door de wet kopen op afstand heeft u juridisch het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren mits dit artikel niet speciaal voor u besteld is. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan info@motoren.cc met vermelding van uw naam en ordernummer en eventuele wijzigingen.

2 Wanneer u niet binnen deze termijn van 14 dagen reageert, gelden de producten als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

3 Speciaal bestelde artikelen (zoals in kleur gespoten kappensets of kuipdelen) worden niet teruggenomen. Ook de onderdelen levertijd langer dan 2 dagen hebben wij niet op voorraad en worden speciaal voor u besteld. Mocht na overleg het betreffende speciaal bestelde onderdeel of kappenset toch retour genomen worden, dan kan in geen enkel geval aanspraak worden gemaakt op de reeds betaalde aanbetaling.

4 Wanneer de bestelde producten niet aan uw verwachtingen voldoen of u hebt een verkeerd product besteld, dan kun u de producten in overleg en ter onzer beoordeling ruilen of kan er restitutie verleend worden.

5 Indien het product onderweg is op het moment van annuleren/ wijzigen, wordt het product pas vervangen/ geld teruggestort wanneer u het artikel binnen 14 dagen compleet, in originele verpakking, ongebruikt en voldoende gefrankeerd terug hebt bezorgd aan Motoren.cc V.O.F.

6 Om in aanmerking te komen voor het ruilen van het product dan wel een restitutie dient u aan de volgende voorwaarden voldoen:
•U dient ons binnen 14 dagen op de hoogte te stellen van uw klacht, uw verzoek om te ruilen of uw verzoek tot restitutie. Dit dient u te doen middels een e-mail of brief.

•Het artikel dient binnen 14 dagen na het overleg met Motoren.cc V.O.F.. in het bezit van Motoren.cc V.O.F. te zijn. U dient het artikel voldoende gefrankeerd retour te sturen aan Motoren.cc V.O.F. We raden u hierbij aan om een bewijs van uw verzending te bewaren.

Motoren.cc V.O.F. is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging tijdens de retour zending. Verzend nooit het product retour voordat u hierover overleg hebt gehad met Motoren.cc V.O.F.. We zullen u instructies geven omtrent hoe te handelen m.b.t. het retourneren.

•Het product dient terug te worden gestuurd in de originele verpakking, ongebruikt, ongewassen, niet beschadigd en met eventueel aangehechte kaartjes.

•In geval u het artikel wilt ruilen voor een ander artikel zullen wij de eventuele meerprijs van het artikel in rekening brengen. Dit bedrag dient u vooraf te voldoen op het rekeningnummer van Motoren.cc V.O.F.

•Bij verzoek tot restitutie wordt het aankoopbedrag (exclusief verzendkosten) binnen 30 dagen retour gestort op uw bank of girorekening indien u aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.

•Alleen voldoende gefrankeerde zendingen worden aangenomen! Ongeacht de reden van retour zenden. Niet voldoende of geheel niet gefrankeerde retourzendingen worden niet aangenomen en weer retour afzender gezonden!

7 Producten uit de aanbieding kunnen normaliter niet geruild worden, informeer voordat u een product besteld of dit ook voor uw product geldt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Motoren.cc V.O.F., totdat u aan al uw (betaling) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

2 Motoren.cc V.O.F. is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Motoren.cc V.O.F. zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Artikel 11 Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Motoren.cc V.O.F. ,dan wel tussen Motoren.cc V.O.F. en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en Motoren.cc V.O.F., is Motoren.cc V.O.F. niet aansprakelijk. Dit tenzij en er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit Motoren.cc V.O.F..

Artikel 12 Wijziging algemene voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 13 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 Privacy –verklaring

Motoren.cc V.O.F. vindt het belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Motoren.cc V.O.F. zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling.

Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.

 

[profiler]
Memory usage: real: 19660800, emalloc: 19199664
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem